Pesanan Panaja

Monday, June 6, 2011

Wuduk & Tayammum

  • Syariat Islam mahukan penganutnya sentiasa bersih, zahir daripada najis zahir dan batin daripada najis hukmi.
  • Wuduk adalah disyariatkan untuk membersih individu daripada najis hukmi.
  • Islam mewajibkan mukallaf berwuduk apabila mahu mendirikan solat, tawaf dan menyentuh Quran.
  • Syariat Islam telah menjelaskan secara terperinci rukun dan perkara yang membatalkan wuduk.
  • Debu tanah digunakan untuk bertayammum sebagai ganti air untuk bersuci daripada hadas besar atau kecil dalam keadaan tidak dapat menggunakan air.
  • Antara anggota tayammum ialah muka dan dua tangan hingga ke siku.
  • Selain daripada perkara yang membatalkan wuduk, tayammum juga batal disebabkan telah menemui air atau tiada lagi keuzuran

No comments:

Post a Comment