Pesanan Panaja

Thursday, May 30, 2013

Zalim Menurut Islam
Zalim secara bahasa mengandung pengertian "aniaya/celaka" . Zalim secara istilah mengandung pengertian "berbuat aniaya/celaka terhadap diri sendiri atau orang lain dengan cara2 bathil yang keluar dari jalur syariat Agama Islam". Disisi lain zalim bererti "menempatkan/meletakkan sesuatu tidak kena/sesuai dengan tempatnya".Zalim merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SBT dan termasuk dari salah satu dosa2 besar. Manusia yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Sebagaimana antara firman2 Allah SBT dalam Al Quran;

"Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih". (Surah Asy-Syura : 42)

"Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar."(Surah Luqman, ayat 13)

Dalam ayat2 Al Quran yg.lain, sifat2 mereka yang zalim meliputi:

menyembah selain Allah (Al-Baqarah: 165 dan Huud:101); menurut hawa nafsu dan mengkhianati orang lain (al-Maaidah:47); angkuh dan sombong (al-Kahfi:35); mengecam dan mencemuh orang lain (al-Anbiyaa:13); dan sering melakukan penafian atau mengeluarkan dakwaan secara auta (al-Ankabut:46)


Kalau kita kumpulkan macam-macam perbuatan zalim menurut pengertian di atas, mungkin akan sangat banyak kita dapatkan perbuatan tersebut pada diri kita, ataupun pada diri saudara-saudara kita yang lainnya.

No comments:

Post a Comment