Pesanan Panaja

Thursday, August 1, 2013

Anjing disebut 5 kali dalam al Quran


Bagi saya yang bermazhab Syafie, anjing adalah najis mughalazah. Anjing adalah makhluk Allah dan disebut 5 kali dalam al Quran. Sebelum ini pun saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana seekor anjing menyahut azan subuh di tempat saya. Tahukah kita apa binatang lain yang ada disebut dalam al Quran?
(Sebahagian dari) mereka akan berkata: "Bilangan Ashaabul Kahfi itu tiga orang, yang keempatnya ialah anjing mereka "; dan setengahnya pula berkata:"Bilangan mereka lima orang, yang keenamnya ialah anjing mereka" - secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui; dan setengahnya yang lain berkata: "Bilangan mereka tujuh orang, dan yang kedelapannya ialah anjing mereka".  (Al-Kahfi 18:22)

Cerita anjing sahut seruan azan subuh di http://waghih.blogspot.com/2007/09/anjing-sahut-seruan-azan-subuh-di.html

No comments:

Post a Comment