Pesanan Panaja

Thursday, March 17, 2011

Bahasa Melayu (ejaan lama - ejaan baku)

Malaysia pula mempunyai gaya ejaannya yang tersendiri. Kepada para pembaca yang telah menerima pendidikan ejaan baku, ejaan lama ini adalah ganjil dan tidak mempunyai sistem yang seragam sebagai contoh, lihat jadual di bawah yang menunjukkan perbezaan-perbezaan yang terdapat antara gaya ejaan lama dengan gaya ejaan baru, lihat senarai di bawah ini:Ejaan lamaEjaan bakuEjaan lamaEjaan baku
menjilat2
di-kesat2kan
di-lipatkan-nya
singlet-nya
belapok
kechil
ayer
mengesat2
di-ulurkan
di-tuangkan-nya
di-tambah-nya
kachang
merengek2
menggeleng2kanmenyapu2
menjilat-jilat
dikesat-kesatkan
dilipatkannya
singletnya
berlapuk
kecil
air
mengesat-ngesat
dihulurkan
dituangkannya
ditambahnya
kacang
merengek-rengek
menggeleng-
gelengkan
menyapu-nyapu
tangan-nya
sarong-nya
karat2
separoh
di-jalori
chantek
di-depan-nya
chepat2sa-sudu
taroh-lah
tertawa2
sa-kali
tangannya
sarungnya
karat-karat
separuh
dijaluri
cantik
di depannya
cepat-cepatsesudu
taruhlah
tertawa-tawa
sekali

2 comments:

  1. nie subjek hok demo blajo ker

    ReplyDelete
  2. yelah gu...sem ni blajo bahase melayu...hahah

    ReplyDelete