Pesanan Panaja

Sunday, February 9, 2014

Ciri-Ciri Kepimpinan dan Kenegaraan Islam

Sekadar Hiasan

Berdasarkan kepimpinan kenegaraan Islam adalah berkait rapat dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran bagi sesebuah negara Islam. Dalam Islam, pentadbiran atau pemerintahan mestilah berlandaskan garis-garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam.seperti  berikut :

1- Pemerintahan hendaklah berkonsepkan keadilan sejagat yang membawa maksud setiap perkara yang dilakukan  hendaklah dilakukan dengan penuh adil dan sentiasa menegakkan keadilan. Sebagai contoh setiap rakyat ada mempunyai hak seperti perlindungan terhadap nyawa oleh pemerintah kepada setiap warganegaranya sama ada yang beragama Islam ataupun sebaliknya. Inilah yang menunjukkan  bahawa Islam itu mementingkan keadilan sejagat.

2- Pemerintahan  yang bertujuan untuk mendapat atau mencari keredhaan Allah s.w.t. yang bermaksud setiap segala aktiviti yang dilaksanakan dalam pentadbiran Islam bukan sekadar hanya untuk keduniaan malah ingin menunaikan tanggungjawab untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. Sebagai contoh pada zaman sahabat banyak berlaku peperangan dan tujuan peperangan adalah untuk menegakkan syiar Islam dan bukanlah berjuang hanya sekadar mencari nama, pangkat atau harta tetapi mereka berjuang atas dasar Islam dan ingin mencari keredhaan Allah s.w.t. dan sanggup mati syahid dalam menegakkan syiar Islam.

3- Pemerintahan mestilah sentiasa untuk menegakkan yang makruf iaitu segala tindakan hendaklah menuju ke arah kebaikan dan kemaslahatan orang awam dan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.  Sebagai contoh, dalam tujuan pembinaan sebuah masjid ialah sebagai pusat pembentukan masyarakat dan tempat mendamaikan jika berlaku pergaduhan. Jelas di sini pemerintahan yang dianjurkan dalam Islam ialah sentiasa mencari atau menegakkan yang makruf.

4- Mencegah yang mungkar juga adalah merupakan tuntutan dalam pentadbiran dan pemerintahan Islam sesuatu yang sifatnya menentang Tuhan atau melakukan maksiat kepada Allah s.w.t. pentadbiran bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk maksiat.

5- Pemerintahan Islam hendaklah sentiasa tunduk kepada perintah Allah s.w.t. yang bermaksud segala matlamat dan tujuan, perancangan serta perlaksanaan hendaklah dengan perasaan tunduk kepada Allah s.w.t. dengan melakukanya kerana menurut perintahNya. Sebagai contoh dalam menentukan sesuatu hukum berkenaan dengan sesuatu permasalahan. hukum dan perintah Allah s.w.t. hendaklah didahulukan berbanding dengan keputusan mengikut pertimbangan aqal seperti hukuman kepada seorang pencuri hendaklah menggunakan hukum Hudud.

Selain dari itu, ciri-ciri kepimpinan dan kenegaraan sesebuah negara Islam boleh merujuk kepada kepimpinan Rasulullah s.a.w. yang merupakan pemimpin yang agung. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh baginda dalam memantapkan kepimpinannya dan di antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Baginda yang boleh dijadikan sebagai ciri-ciri kepimpinan negara islam ialah:

1- Pembinaan Masjid.
2- Mengukuhkan persaudaraan
3- Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar
4- Membuat perjanjian dengan Orang Bukan Islam
5- Membentuk Dasar
6- Meletakkan Sistem Masyarakat
7- Menubuhkan Struktur Pemerintahan
8- Menubuhkan Institusi Percukaian
9- Mengembangkan Islam dan
10- Menunjukkan contoh yang baik.


Rasulullah s.a.w. mempunyai sifat-sifat yang baik seperti bijaksana, bercakap benar, amanah, bijak, menyampaikan, lemah lembut dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment