Pesanan Panaja

Tuesday, February 18, 2014

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan


Malaysia mempunyai keadaan linguistik yang begitu berbagai sehinggakan dalam pemilihan bahasa kebagsaan pun memandang berat tentang kepuasan hati semua golongan baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pemilihan yang tepat akan menjamin keamanan dan kemajuan Malaysia.Setelah Malaya berkerajaan sendiri apabila merdeka pada tahun 1957 keadaan atau keperluan dalam pemilihan sebuah bahasa Kebangsaan menjadi mendesak. Ianya melibatkan golongan – golongan pendidik dan penulis bumiputera yang tidak dapat menyertai perbincangan dalam dewan-dewan perundangan serta pemerintahan di Malaysia. Bahasa Melayu adalah merupakan bahasa yang paling layak dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Ini adalah merupakan keputusan politik dan tiada keraguan mengenai keputusan ini kerana penduduk Malaysia adalah berbilang bangsa dan bahasa.

Bahasa Melayu juga dipilih sebagai bahasa Kebangsaan berdasarkan dari segi peratusan penduduk di Malaysia yang mana penduduk Melayu mempunyai peratusan yang terbanyak iaitu  43% berbanding dengan kaum-kaum atau bangsa yang lain. Walaupun penduduk kaum melayu hanya sebanyak 43% namun kepenggunaan bahasa Melayu adalah sangat menyeluruh oleh semua penduduk Malaysia dan termasuklah golongan masyarakat pendatang.

Pada tahun 1969 kerajaan Malaysia telah menetapkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan juga merupakan syarat penting bagi mendapat pekerjaan terutama dalam sektor awam. Perlaksanaan bahasa Melayu di dalam bidang pendidikan pula dapat dilihat yang mana telah pun maju sehinggakan digunakan untuk menyampaikan kursus-kursus di peringkat universiti pada masa ini.

Bahasa Melayu atau juga dikenali pada suatu masa dahulu dengan nama bahasa Malaysia adalah merupakan pilihan terbaik yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia pada masa dahulu kerana pilihan yang terbaik telah menjadikan Malaysia di antara Negara yang terbaik aman dan harmoni dari masa dahulu lagi sehinggalah sekarang ini. Malaysia juga merupakan Negara yang membangun serta dihormati seiring dengan perkembangan bahasa Melayu

No comments:

Post a Comment